Pagina wordt geladen ...

Complimenten en klachten

Wij horen graag van u hoe u de zorg van onze praktijk heeft ervaren. Dit kunnen positieve en negatieve ervaringen zijn over (onderdelen van) uw behandeling of over het contact met zorgverlener. Uw ervaringen kunnen een signaal zijn om zaken te verbeteren.

Complimenten en andere reacties

Complimenten, reacties, suggesties of verbeterpunten horen wij graag. Wilt u een compliment of een reactie geven aan onze praktijk of aan een van onze medewerkers, klik dan hier.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over een behandeling? Dan kunt u dit op verschillende manieren laten weten.

Probleem direct oplossen

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Als u niet tevreden bent, kunt u dit het best direct bespreken met de betrokken medewerker(s) of huisarts. Dit is de snelste en vaak de beste manier. U kunt hiervoor het klachtenformulier invullen dat u op de website vindt.

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen inzake de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Ga naar het Klachtenformulier


bel ons Bel ons op 0528 26 27 74 | Voor spoed bel met 0528 26 24 36