Pagina wordt geladen ...

Privacy

De huisarts en andere medewerkers binnen de praktijk dienen de privacy van de patiënt te beschermen en te bewaren. Alles wordt vertrouwelijk behandeld.

Het medisch dossier is alleen ter inzage aan uw huisarts en degenen die betrokken zijn bij de behandeling. De zorgverlener mag geen enkele informatie aan derden verstrekken (incl. directe familie en/of partner), tenzij de patiënt daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven of als de wet de zorgverlener daartoe verplicht, of als het informatie betreft ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, maar dan alleen onder strikte voorwaarden. Het beroepsgeheim vindt zijn grondslag in het recht van de patiënt op geheimhouding van zijn persoonlijke gegevens. 

Dit recht op bescherming van de privacy ligt besloten in art. 10 van de Grondwet.

bel ons Bel ons tijdens kantooruren op 0528 26 27 74 | Voor spoedgevallen kunt u bellen met 0528 26 24 36