Pagina wordt geladen ...

Inzage in uw dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in uw dossier van andere artsen. Dit geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy schendt van anderen. Persoonlijke werkaantekeningen van de huisarts maken geen deel uit van het medisch dossier waardoor u dit dus niet kan inzien.

 

Inzagerecht van nabestaanden
Nabestaanden krijgen een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden patiënt.

Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen:

  • Wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;
  • Wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;
  • ‘Voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang;
  • Voor de ouders en voogd van een overleden kind < 16 geldt een bijzondere regeling voor inzage

 

Wilt u uw dossier inzien?

Per 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënt een elektronische afschrift aan te kunnen bieden of inzage te geven tot de eigen medische gegevens. Huisartsenpraktijk de Beuken neemt deel aan het project OPEN. Met het project OPEN wordt er voor gezorgd dat online inzage mogelijk wordt en uw gegevens veilig en vertrouwd uitgewisseld kunnen worden. Goed om te weten is dat wij, als deelnemer van het project OPEN, na 1 juli nog minstens 6 maanden de tijd hebben om te voldoen aan de OPEN-voorwaarden. Op dit moment zijn wij druk bezig met de voorbereidingen. We houden u hiervan op de hoogte via de website.

Wanneer alle voorbereidingen zijn afgerond kunt uw via MijnGezondheid.net uw medisch dossier inzien. Om u aan te melden voor MijnGezondheid.net kunt u bellen met een van onze assistentes. Als u bent aangemeld voor MijnGezondheid.net kunt u zich inloggen, houdt uw DigiD hiervoor bij de hand.


bel ons Bel ons op 0528 26 27 74 | Voor spoed bel met 0528 26 24 36