Pagina wordt geladen ...

Inzage in uw dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in uw dossier van andere artsen. Dit geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy schendt van anderen. Persoonlijke werkaantekeningen van de huisarts maken geen deel uit van het medisch dossier waardoor u dit dus niet kan inzien.

 

Inzagerecht van nabestaanden
Nabestaanden krijgen een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden patiënt.

Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen:

  • Wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;
  • Wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;
  • ‘Voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang;
  • Voor de ouders en voogd van een overleden kind < 16 geldt een bijzondere regeling voor inzage

 

Wilt u uw dossier inzien?

Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier. 

Bijvoorbeeld:

  • Het advies van de huisarts
  • De uitslagen van onderzoek
  • De lijst met uw medicijnen 

U kunt uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Wilt u de gegevens over uw gezondheid bekijken op internet? U kunt zich aanmelden en inloggen op https://home.mijngezondheid.net/. Heeft u hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact met ons op via 0528-262774.

Maakt u gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) met het MedMij-label? In uw PGO kunnen ook de gegevens van de huisarts komen. U kunt hiervoor toestemming geven in uw PGO. 

 

 

 


bel ons Bel ons op 0528 26 27 74 | Voor spoed bel met 0528 26 24 36